Koopovereenkomst

Verkoopsovereenkomst

1 Wanneer u foto’s besteld zonder bijkomende voorwaarden heeft u geen exclusiviteit. Dat wil zeggen dat dezelfde foto’s ook door andere klanten kunnen gebruikt worden. Exclusiviteit op een foto is mogelijk mits bijkomende voorwaarden.

2 De foto’s kunnen niet zonder toestemming van de fotograaf gebruikt worden. Wanneer u foto’s besteld heeft krijgt u een tijdelijke toestemming ( rechten ) om de foto te gebruiken ( publiceren ). Wanneer u later nog eens dezelfde foto wenst te gebruiken, moet je terug de auteursrechten betalen om de foto te kunnen gebruiken. Voor alle duidelijkheid de fotograaf blijft steeds eigenaar van de foto’s tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. Wanneer u toch foto’s gebruikt zonder toestemming zullen gerechtelijke stappen genomen worden. Bovenop de auteursrechten zal u ook een schadevergoeding moeten betalen.

3 Om een foto te gebruiken ( publiceren ) betaald de klant een vergoeding ( auteursrechten ) maar ook dient de klant de naam van de fotograaf te vermelden. Bij het nalaten van deze voorwaarden zal een schadevergoeding gevraagd worden.

4 Indien de klant de foto wenst te wijzigen ( bijsnijden, kleur veranderen, elementen toevoegen, ………) dient u contact op te nemen met de fotograaf.

5 De termijn om een factuur te betalen bedraagt 30 dagen. Na deze periode zal het factuurbedrag vermeerdert worden met de kosten gepaard gaande met de aanmaning.

6 De klant mag steeds een offerte aanvragen die gratis is.

7 De digitale foto’s worden via het internet geleverd.

8 Op de factuur wordt steeds het nettobedrag vermeld. Eventuele bijkomende kosten i.v.m. een internationale betaling of andere bankkosten zijn voor rekening van de klant.

10 oktober 2014-10-07

Ludo Goossens